Opleiding

LOTUS kring Tilburg op zoek naar Nieuwe Cursisten

In 2020 zal LOTUS Kring Tilburg een nieuwe werving-campagne starten om bij voldoende belangstelling in 2021 met een nieuwe opleidingsgroep te kunnen starten.
Plaats van opleiding en voorlichtings avond is Tilburg.
Eventuele kandidaten kunnen zich aanmelden via secretaris@lotuskringtilburg.nl.
Zodra er meer nieuws bekend is, volgt deze informatie zo spoedig mogelijk.

Onze LOTUS kring Tilburg leidt u op voor het examen LOTUS, nadat u het onafhankelijk examen met goed gevolg heeft afgesloten , ontvangt u het diploma LOTUS van het Oranje Kruis.

Mocht u belangstelling hebben voor deze opleiding tot LOTUSslachtoffer informeer bij ons secretariaat of er binnenkort een nieuwe opleiding LOTUS start.

Opleiding LOTUS

De opleiding voor het examen LOTUS vindt plaats bij een studiegroep.
Deze groep staat onder leiding van een instructeur LOTUS en een arts.
In een kleine twee jaar leert men grimeren, acteren, ensceneren en ontwerpen.
Al met al een heel leerzame opleiding, maar vooral ook een heel leuke hobby.
Iedereen die belangstelling, een goede gezondheid en een geldig EHBO diploma heeft, kan zich aanmelden voor deze leuke opleiding.

Examen van Het Oranje Kruis;  diploma LOTUS

1. Examenonderdeel ontwerpen, ensceneren en acteren bewusteloosheid
2. Examenonderdeel grimeren en acteren shock

3a. Examenonderdeel ontwerpen en ensceneren letsel
3b. Examenonderdeel grimeren en acteren letsel

Elk examen onderdeel duurt één uur. Elke kandidaat wordt door twee verschillende examenteams beoordeeld. 
De onderdelen 1 en 2 worden samen door het ene en 3a en 3b samen door het andere team beoordeeld. 
Deze wisseling is bedoeld om de objectiviteit/intersubjectiviteit van de beoordeling te optimaliseren.

De kandidaten die geslaagd zijn voor het examen LOTUS slachtoffer ontvangen een diploma LOTUS.

 

Geldig houden van uw diploma LOTUS.

Bij de studiekring leer je nog andere letsels bijvoorbeeld, slagaderlijke bloedingen, amputaties, ziektebeelden, uitgebreide verbrandingen enz.
Hierbij moet je de herhalingslessen volgen om bij te blijven.
Dit is bij onze LOTUS kring iedere 2de donderdagavond van de maand, in de periode van september tot en met juni.
Deze avonden worden verzorgd door ons docententeam, bestaande uit 3 instructeurs LOTUS en 2 artsen.
Zij bepalen of je competent bent en blijft om voor verlenging van u diploma LOTUS in aanmerking te komen.


Vervolg opleiding.

De mogelijkheden om zich na het behalen van het diploma LOTUS verder te bekwamen zijn uitgebreid.
Men kan kiezen voor de opleiding tot Instructeur LOTUS, maar men kan er ook voor kiezen LOTUS specialist en/of LOTUS professional te worden.
De eerste kan (zoals een ervaren kring lid) bijzondere stoornissen en letsels uitbeelden, kan gecompliceerde ongevals- en rampensituaties ontwerpen, enzovoort.

De tweede is een LOTUS slachtoffer dat zeer specifieke vaardigheden heeft op een bepaald onderdeel van het lotuswerk, zoals ten behoeve van de chemische industrie, de duiksport, enzovoort.
Voor nagenoeg alle onderdelen zijn eindtermen geformuleerd.
De eindtermen voor de LOTUS professional worden samen met de gebruikersgroep vastgesteld (intercollegiale toetsing).
De LOTUS specialist is dus vooral een in de breedte ontwikkeld LOTUS slachtoffer; de LOTUS professional is vooral in de diepte ontwikkeld.


LOTUS professional

De opleiding tot LOTUS professional is bedoeld voor diegenen die zich meer in het professionele opleidingscircuit willen begeven.
De opleiding wordt verzorgd door gastdocenten met een grote deskundigheid, medisch docenten en instructeur(s) LOTUS.
Daarnaast zullen vele onderwerpen behandeld worden door middel van intercollegiaal instrueren. Voor goed opleiden is het noodzakelijk dat de cursisten een niet aflatende drang hebben naar perfectie, kwaliteitsverbetering en vereenvoudiging, welke onderdelen niet los van elkaar gezien kunnen worden.


Eindtermen in handboek.

De eindtermen zijn te vinden in het ‘Handboek LOTUS opleiding’. Dit is onlangs aan alle instructeurs LOTUS en andere betrokkenen gezonden, maar kan ook via de website www.ehbo.nl worden opgehaald.


Competentiegericht werken

Evaluatie van het competentiegericht toetsen leert dat vrijwel elk LOTUS slachtoffer hier nu aan gewend is.
Bij de start van elke bijeenkomst komen meteen al de koffers tevoorschijn om het letsel van die avond te gaan grimeren.
De ervaring met de basisletsels is duidelijk vooruitgegaan en de kwaliteit van de grime is verbeterd.

Dit competentiegericht werken geldt voor zowel de leden van de kring als nieuwe, aankomend leden en voor de instructeurs LOTUS .
Iedereen moet er zich van bewust worden dat alleen het hebben van het diploma LOTUS niet voldoende is om zich LOTUS slachtoffer te mogen noemen.
Naast het goed kunnen grimeren en acteren moet een LOTUS slachtoffer, in het bezit van het diploma LOTUS zich kunnen profileren als LOTUS slachtoffer.
Om te voorkomen dat kennis en vaardigheden verwateren en de uiteindelijke kwaliteit van LOTUS achteruit zou gaan, worden de leden getoetst.
Zowel grimeren, acteren, ontwerpen en ensceneren komen aan bod.
Daarnaast wordt er ook uitgebreid aandacht besteed aan de attitude (instelling als LOTUS slachtoffer) en ook aan de netheid van kleding, de grime koffer, de manier van werken etc.
Voor een deel zal deze toetsing plaatsvinden tijdens de gewone lessen, zoals die gepland zijn volgens het lesschema.
Daarnaast wordt tijd ingeruimd om met name de basisletsels elke les opnieuw te toetsen. Vooraf wordt een letsel opgegeven dat de in de volgende les moet worden gegrimeerd en geacteerd en/of ontworpen en geënsceneerd.
Van de resultaten en ook van de algemene inzet en het optreden als LOTUS slachtoffer wordt een lijst per lid bijgehouden, zodat aan het einde van het seizoen duidelijk is wie wel en wie niet aan de competenties voor het diploma LOTUS voldoet.
Uiteraard wordt er tussendoor geëvalueerd en waar nodig, worden de leden aangesproken op hun prestaties als die daar aanleiding toe geven.

Met bovenstaande werkwijze proberen we het hoge niveau dat LOTUS slachtoffers  in Nederland heeft minstens vast te houden en zo mogelijk te verbeteren.