bestuur

Bestuur LOTUS®kring Tilburg;

Voorzitter                            Jan van Hoeckel                    voorzitter@lotuskringtilburg.nl
Secretaris                            Richard Hofstee                    secretaris@lotuskringtilburg.nl
Penningmeester                 Coby de Wit                          penningmeester@lotuskringtilburg.nl
Bestuurslid                          Corrie Verdonk                     bestuurslid1@lotuskringtilburg.nl
Bestuurslid                          Tamara van Ierland             bestuurslid2@lotuskringtilburg.nl


Coördinatie LOTUS®slachtoffers LOTUS®kring Tilburg;

Coördinator                         Tamara van Ierland             coordinator@lotuskringtilburg.nl

Opleiding en bijscholing LOTUS®kring Tilburg;

kring Instructeur LOTUS®,     Tamara van Ierland             lotuskringinstructeur@lotuskringtilburg.nl
Instructeur LOTUS®,               Corrie Verdonk                    lotusinstructeur1@lotuskringtilburg.nl
Instructeur LOTUS®,               Coby de Wit                         lotusinstructeur2@lotuskringtilburg.nl

Artsen;
Medisch begeleider           Bert Blesgraaf                       medischbegeleider1@lotuskringtilburg.nl
Medisch begeleider           Hay Derkx                              medischbegeleider2@lotuskringtilburg.nl

Wel en Wee leden LOTUS®kring Tilburg;

Lief en Leed       Bianca van Baalen & John Kristelijn                  liefenleed@lotuskringtilburg.nl

Website www.lotuskringtilburg.nl

Verzorging en beheer Susanne Gijsberti Hodenpijl webmaster@lotuskringtilburg.nl

l