Algemene leveringsvoorwaarden

Een ieder die gebruik denkt te gaan maken van een of meerdere LOTUS slachtoffers , doet er goed aan om onze bijzondere  algemene leveringsvoorwaarden aandachtig door te lezen alvorens over te gaan tot het plaatsen van een opdracht.

 

 

 

Kunt u bijgevoegde pdf-files niet openen ? kunt u gratis Adobe Reader ophalen op internet via

http://get.adobe.com/nl/reader/